30 września zakończono prace wykopaliskowe w Chwarszczanach, ale... badania trwają
Dodane przez Admin dnia 23 March 2005 21:10
azwyczaj bywa tak, że ostatnie dni wykopalisk przynoszą najwięcej
niespodziewanych odkryć, tak było i tym razem.


Jesienna tęcza nad komandorią w Chwarszczanach.


W wykopie po wschodniej stronie kaplicy odsłonięto dalszą część pradziejowego domostwa - jamę zasobową z licznymi pozostałościami dużych glinianych garnków, w których przechowywano żywność. Wszystkie zachowane jakby przed chwilą ktoś ich używał, a przecież minęły tysiąclecia...


Wykop wschodni. Za chwilę ,,Pan Wiesiu" dokona kolejnego niesamowitego odkrycia.


I oto jest - całe naczynie zasobowe z okresu pradziejów.


W wykopie przy północnej ścianie kaplicy, obok zakrystii odsłonięto część fundamentu świątyni, a pod nim kolejny fragment najstarszego cmentarza, który istniał przy pierwszej kaplicy templariuszy. Pod kamiennym murem znaleziono liczne kości pochodzące ze starszych grobów.


Kolejna archeologiczna niespodzianka. Relikty najstarszego cmentarza z XIII
wieku odkryte pod fundamentem prezbiterium świątyni gotyckiej.


I nadszedł dzień zasypywania wykopów. Na pierwszy ogień poszedł dół przy dawnym wejściu do kaplicy umieszczonym w ścianie południowej. Cała, skromna już liczebnie, ekspedycja dzielnie walczyła z piachem, kamieniami i ceglanym gruzem. Po uporządkowaniu terenu jeszcze rysunek gotyckiego portalu i już koniec. Pozostałe wykopy zasypywała koparka, a zajęło to aż jeden dzień (!).


Zasypywanie wykopu przy ścianie południowej - początek.


Jeszcze trzeba wsypać resztę ziemi, potem wrzucić kamienie, ułożyć cegły i darń.


Po zasypaniu przygotowania do inwentaryzacji rysunkowej ściany i portalu.


Ewa - studentka sztuk pięknych- rysuje gotycki portal.


Koparka zaczęła zasypywanie od wykopów po zachodniej stronie kaplicy.


Zasypywanie i odpoczynek zmęczonej ekipy wykopaliskowej.


Czas na wykop po stronie wschodniej


Po zasypaniu porządkowanie terenu. Kaplica nadal stoi.


Badania archeologiczne w terenie w sezonie 2004 zakończono. Teraz przed zespołem miesiące żmudnej pracy w ciszy gabinetów i pracowni. Czas na konserwację zabytków, specjalistyczne ekspertyzy, analizy wyników, opracowania. Wykopaliska zakończono, ale badania wciąż trwają...


Sprzączka do pasa odkryta w grobie zakonnika przy kaplicy - w trakcie konserwacji

C.d.n.