książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze , czasopisma odkrywców
Okres historyczny przekrojowe
Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nr 33 Rok 2018

Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nr 33 Rok 2018

praca zbiorowa Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Rok wydania: 2018
ISBN: 0137-5539

Oprawa: miękka
Ilość stron: 248
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

33.60 zł


Biuletyn historyczny nr 33
Biuletyn zawiera 11 artykułów i trzy przyczynki – krótkie artykuły o sprawach ciekawych, mało znanych a dotyczących Marynarki Wojennej z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Artykuł Waltera Patera „Z cesarsko-królewskich sił zbrojnych do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej” zajmuje się stanem liczbowym tych oficerów Marynarki Wojennej okresu międzywojennego i lat II wojny światowej, których służba wojskowa rozpoczęła się przed lub w czasie I wojny światowej w austro-węgierskich siłach zbrojnych , a po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 r. kontynuowali ją w polskich siłach zbrojnych.
Drugi artykuł, prof. Jerzego Będźmirowskiego pt. „Blaski i cienie współpracy polskiej Marynarki Wojennej z Royal Navy w okresie międzywojennym” skupia się na problematyce dotyczącej polskiej floty wojennej na Bałtyku, od momentu uzyskania przez Polskę dostępu do niego do wybuchu II wojny światowej z uwzględnieniem relacji politycznych polsko-brytyjskich. To one miały bezpośredni wpływ na wszystko co dotyczyło współpracy między PMW a Royal Navy.
Następny artykuł – Piotra Górskiego „ Polska artyleria nadbrzeżna rejonu Zatoki Gdańskiej w latach 1920-1945” przedstawia infrastrukturę, rolę i dokonania artylerii nadbrzeżnej w latach 1918-1939. Artyleria ta była tworzona w trudnym dla kraju okresie tuż po odzyskaniu niepodległości. Choć ilością i wielkością dział ustępowała we wrześniu 1939 r. bardziej rozwiniętemu ekonomicznie przeciwnikowi, to jednak determinacją to jednak determinacją obrońców stawiała mu bohatersko i skutecznie czoła.
Kolejny, drugi już artykuł Waltera Patera w numerze, pt. „Uzbrojenie żołnierzy niemieckich podczas walk na Westerplatte we wrześniu 1939 roku” opisuje uzbrojenie przeciwników żołnierzy polskich broniących Westerplatte we wrześniu 1939 roku i nawiązuje tematem do artkułu tego samego autora pt. „Uzbrojenie załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte”, zamieszczonego w poprzednim Biuletynie Historycznym (nr 32).
Następny artykuł, Roberta Tarnowskiego pt. „Kordziki i pałasze oficerów Marynarki Wojennej okresu dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni”, oprócz zawartego w nim opisu, został bogato zilustrowany zdjęciami i rycinami – zawiera aż 75 ilustracji.
Artykuł prof. Macieja Franza pt. „Polska odrodzona nad morzem – kilka słów o propagandzie morskiej” przedstawia przypadki jak propaganda morska zastępowała realną politykę morską. Pokazano, jak wiele wkładano wysiłku w propagowanie hasła „Polski nad morzem” i „Polski morskiej”, często przykrywając tymi hasłami i działaniami, które im towarzyszyły realne działania na rzecz floty wojennej.
Artykuł Roberta Rochowicza pt. „Jednostki pływające PMW 1945-2018” rozpoczyna się przypomnieniem początków historii ludowej Marynarki Wojennej, związanej z obsadzeniem przez marynarzy z 1 Samodzielnego Batalionu Zapasowego motorówki, nazwanej szumnie ORP „Korsarz”. Później autor omówił w nim poszczególne okresy ilościowego i jakościowego rozwoju Marynarki, zarówno „ludowe” jak i wolnej Marynarki Wojennej po obaleniu „słusznie minionego ustroju”. Artykuł zawiera siedem z reguły bardzo obszernych tabel z zestawieniem jednostek Marynarki Wojennej w różnych okresach i sumaryczne zestawienie jednostek Marynarki w poszczególnych latach.
Artykuł Jana Tymińskiego pt. „Nazwy własne okrętów polskiej Marynarki Wojennej z lat 1918-2018”, z dziedziny onomastyki, skupia się na klasyfikacji nazw własnych okrętów Marynarki Wojennej na przestrzeni stulecia tego rodzaju sił zbrojnych. Co prawda tematyka ta była podejmowana już w przeszłości lecz w tym artykule przedstawiono syntetyczne podsumowanie wszystkich zagadnień dotyczących nazewnictwa okrętów.
W dalszej części Biuletynu znajdują się dwa artykuły prof. Antoniego F. Komorowskiego. Pierwszy z nich pt. „Niektóre refleksje i dokonania z okresu kierowania Akademią Marynarki Wojennej w latach 1994-2003” stanowi przedstawienie za pomocą faktów pewnego bilansu zdarzeń, zmian i decyzji, z zachowaniem chronologii, w funkcjonowaniu tej uczelni w okresie sprawowania przez Autora funkcji Komendanta-Rektora.
Drugi z artykułów pt. „Międzynarodowe uwarunkowania przemian AMW w drodze do NATO w latach 1994-2003” stanowi materiał dotyczący zagadnień współpracy międzynarodowej AMW i jej specyficznych uwarunkowań w omawianym okresie
W następnym artykule, autorstwa Piusa Kacprzaka i Rafała P. Depczyńskiego pt. „Niemieccy jeńcy wojenni jako źródło informacji wywiadu brytyjskiego”, opracowanym głównie na podstawie informacji zawartych w książce „Pancernik Bismarck” B. F. von Mullenheima-Rechberga, autorzy omawiają sposoby pozyskiwania informatorów przez brytyjski wywiad morski spośród jeńców wojennych z zatopionych okrętów Kriegsmarine oraz strukturę organizacyjną Wydziału Wywiadu Morskiego Wielkiej Brytanii.
Dalszą część materiału, zawartego w Biuletynie Historycznym nr 33, stanowią „Przyczynki do historii Marynarki Wojennej”. Zamieszczono trzy takie przyczynki:
- „Nadzwyczajny i Mobilizacyjny budżet na lata 1928/29. a sprawa MDLot-u” (autor: Adam Jarski) opisujący sprawę rozdziału nadzwyczajnego kredytu, z którego MDLot próbował „uszczknąć” coś dla siebie. Pojawiła się w dezyderatach MDLot-u m.in. sprawa stworzenia eskadry myśliwskiej! Oczywiście z tego jak i innych zamierzeń, przewidzianych w tym budżecie nic nie wyszło...
- „Samoloty dla MDLot-u z Warsztatów Portowych MW?” (autorzy: Adam Jarski, Mariusz Konarski) omawia sprawę projektu przejęcia produkcji wodnosamolotów Lublin R.XXA od opadłej wytwórni Plage i Laśkiewicz ZM przez WPMW. Autorem tego projektu pył przedstawiciel KMW w Lublinie, inż. Franciszek Wyszyński. Była to ze wszech miar interesująca propozycja z wyszczególnieniem ilości i kwalifikacji potrzebnych dodatkowo pracowników, domaszynowienia WPMW, organizacji produkcji i zapotrzebowania na powierzchnię produkcyjną. Z tego projektu również nic nie wyszło...
- „Afera motocyklowa” (autor: Adam Jarski) – przyczynek o dość spektakularnej sprawie – zaopatrzeniu się podoficerów z ORP „Orzeł” w motocykle w Holandii i próbie ich przewiezienia na pokładzie tego okrętu do Polski i co z tego wynikło...

Należy zwrócić uwagę, ze od jakiegoś czasu Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ukazuje się w zmienionej szacie graficznej. Muzeum postanowiło zainteresować szerszy krąg odbiorców podnosząc zdecydowanie poziom poligraficzny periodyku jak i wzbogacając go materiałem ilustracyjnym, pochodzącym głównie z archiwum Muzeum jak i zbiorów własnych autorów. Podniesienie poziomu poligraficznego pozwoliło na utrzymanie wysokiej jakości ilustracji jak i drukowanie ich w kolorze.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania