książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Cum gratia et amicitia

Cum gratia et amicitia

Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalność naukowej Adamska D. (red.), Chrzan K. (red.), Pankiewicz A. (red.) Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-948237-7-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 440
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

63.00 zł


"Zawarte w tomie rozprawy korespondują z zainteresowaniami Marty Młynarskiej-Kaletynowej dotyczącymi zarówno problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego, jak i wieków późniejszych, przygotowane z wykorzystaniem źródeł i warsztatów stosownych dla kilku dyscyplin. W tym wielowątkowym i barwnym wachlarzu autorzy wielokrotnie przywołują prace Jubilatki, co najlepiej ukazuje różnorodność poruszanych przez Nią zagadnień oraz ważność Jej dorobku dla mediewistyki, a szczególnie dla badań nad osadnictwem. Należy też przypomnieć, że obecny tom jest drugą w kolejności księgą dedykowaną Marcie Młynarskiej-Kaletynowej, a sam fakt uczczenia jubileuszu w ten sposób po raz kolejny, nie jest wśród mediewistów wydarzeniem częstym."

(fragment Cum gratia et amicitia)

Spis treści:

Cum gratia et amicitia /9

List gratulacyjny Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu /17

Tabula Glaturatoria /18

Bibliografia prac Marty Młynarskiej-Kaletynowej /20

I. Osadnictwo wczesnego średniowiecza. Teoria i praktyka badawcza

K. Jaworski - Przypis pisany z pamięci .... /33

J. Kolenda - Dawne projekty - nowe możliwości. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznej wsi /43

A. Dunin-Wąsowicz - Porównywanie nieporównywalnych w czasie i przestrzeni. Pozorne analogie czy zmienne elementy struktur "długiego trwania"? (przyczynek z zakresu geografii historycznej) /59

S. Rodak - Bolesławiec we wczesnym średniowieczu /71

A. Pankiewicz - Czworoboczne budynki zagłębione w podłoże z XIII - XII/XIII wieku z terenu Małopolski i Górnego Śląska /87

J. Klapste - Cesty do krajiny stredoveke Prahy /107

E. Kowalczyk-Heyman - Wczesnośredniowieczny gród w Makowie nad Orzycem. Mit czy rzeczywistość? /115

M. Rębkowski - Gdzie rezydował Świętopełk dux odrensis? Przyczynek do badań struktury politycznej Pomorza w pierwszej połowie XII wieku /125

M. Trzcielecki - In portu Plocensi iuxta ecclesiam Beati Benedicti. Przyczynek do topografii wczesnośredniowiecznego Płocka /137

S. Siemianowska - Domniemana karczma i "dom kupca" na śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących /151

M. Dekówna - Pochodzenie sporadycznie występujących na obszarze Polski dużych paciorków z ciemnego szkła w świetle analiz laboratoryjnych /159

II. Przełom XIII wieku. Miasto, wieś i folwark w późnym średniowieczu

H. Samsonowicz - Lokacje na prawie niemieckim na Śląsku w XIII wieku /175

M. Legut-Pintal - Śląski model melioratio terrae na przykładzie ziemi nisko-otmuchowskiej i Pogórza Kaczawskiego /179

P. Wiszewski - Polityka i osadnictwo. Przypadek pogranicza czesko-śląskiego w XIII wieku /195

M. Chorowska - Jeszcze raz o kaplicy św. Marcina na zamku piastowskim we Wrocławiu /209

D. Nowakowski - W sprawie identyfikacji zaginionych średniowiecznych wsi i folwarków na Śląsku z perspektywy badań nad obiektami typu motte /221

K. Demidziuk - Średniowieczny obiekt obronny we Wrocławiu-Popielach. Rzeczywistość czy fikcja? /235

D. Adamska - Winnice na Pogórzu Sudeckim. W sprawie uprawy winorośli na średniowiecznym Śląsku /253

III. Miasto. Przestrzeń i ludzie

A. Paroń - Miasto i państwo u koczowników północnej Eurazji /271

R. Szczygieł - Kiedy Lublin otrzymał pierwszy przywilej lokacyjny na prawie niemieckim? /281

G. Myśliwski - Wrocławska ustawa antyzabytkowa z 1435 roku /291

R. Czaja - Rada gminna w Królewcu na początku XVI wieku /301

O.M. Przybyłowicz - "Wolno będzie mieć Żydom okna szklane, w tych domach jednak żeby nieotworzyste..." O współistnieniu konwentu klarysek z gminą żydowską w Gnieźnie w XVI-XVII wieku /313

B. Krasnowolski - Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne Biecza do 1914 roku /327

R, Eysymontt - Kopia, imitacja, rekonstrukcja. Najważniejsze tendencje w procesie rewaloryzacji miast na Dolnym Śląsku /339

IV. Sacrum. Ludzie, miejsca, rzeczy

K. Chrzan - Bogowie i społeczeństwo. Grody w krajobrazie przedchrześcijańskich Słowian na przykładzie opowieści biskupa merseburskiego Thietmara o Radogoszczy i Lucicach /357

A. Limisiewicz, H. Rutka - Zagospodarowanie terenu wczesnośredniowiecznych cmentarzy szkieletowych na Dolnym Śląsku w dobie recepcji chrześcijaństwa, na przykładzie stanowiska w Jordanowie Śląskim /375

B. Stanisławski - Christogram iota-chi jako wyznacznik procesu bizantynizacji Rusów /395

S. Moździoch - Santa Maria di Campogrosso - zapomniany ośrodek kultu z czasów podboju Sycylii /409

S. Rosik - Większa niż Jael i Judyta. Św. Jadwiga Śląska jako mulier fortis na scenie dziejów i w ...Trzebnicy (w świetle dokumentu kanonizacyjnego z 1267 roku) /425

Abstract /437Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania