książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego

Nakład wyczerpany!

Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego

Żurek W.W. (red.) KUL
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7702-991-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 400
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

31.50 zł


SPIS TREŚCI

Wstęp


Czasopisma krajowe: archiwalne

Piotr Dymmel
Czasopisma archiwów państwowych w Polsce
Summary. Magazines of state archives in Poland
Bibliografia

Artur Hamryszczak
"Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne". Pismo Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
Summary. "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne". The journal of the Institute of Church Archives. Libraries and Museums
Bibliografia

Ks. Mieczysław Różański
"Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej". Zawartość treściowa periodyku
Summary. "Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej". The contents of the journal
Bibliografia

Ks. Roman Dworacki
"Archiwariusz". Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Summary. "Archiwariusz". The bulletin of the Archdiocesan Archive in Poznań
Bibliografia

Ks. Robert Romuald Kufel
"Adhibenda". Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze
Summary. "Adhibenda". Th e annual magazine of the Diocesan Archive in Zielona Góra
Bibliografia

Ks. Paweł Wolnicki
"Archiva Ecclesiastica". Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Summary. "Archiva Ecclesiastica". The bulletin of the Association of Church Archivists
Bibliografia


Czasopisma krajowe: biblioteczne

Bogumiła Warząchowska
"Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych". Dokumentacja - informacja - edukacja
Summary. "Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych". Documentation - information - education
Bibliografia


Czasopisma krajowe: muzealne

Bp Mariusz Leszczyński
"Biuletyn Muzeum Diecezjalnego" w Zamościu
Summary. "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego" in Zamość
Bibliografia

Beata Skrzydlewska
Badania nad muzealnictwem kościelnym w Ośrodku Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w latach 1956-2013. Bibliografia zawartości czasopisma "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" w zakresie sztuki i muzealnictwa
Summary. Research on church museology in the Institute of Church Archives, Libraries and Museums in the years 1956-2013. Bibliography of the contents of the journal "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" concerning art and museology
Bibliografia


Czasopisma zagraniczne

Ks. Marek Inglot SJ
"Informationes". Organ Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych
Summary. "Informationes". The organ of the Pontifi cal Institute for Ecclesiastical Studies
Bibliografia

Ks. Stanisław Zimniak SDB
"Archiva Ecclesiae" a Międzynarodowe Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
Summary. "Archiva Ecclesiae" and International Association of Church Activists
Bibliografia


Varia

Ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki
Pierwsze polskie czasopismo teologiczne o charakterze naukowym "Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy" (1833-1840)
Summary. The first Polish theological magazine of a scholarly type "Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy" (1833-1840)
Bibliografia

Ks. Józef Szymański
Rola polonijnej prasy katolickiej we Francji w okresie międzywojennym w zachowaniu i obronie narodowych i religijnych wartości wychodźstwa polskiego na przykładzie "Polaka we Francji"
Summary. The role of the Catholic press of the Polsh community in France in the interwar period in the preservation and protection of national and religious values. A case study of "Polak we Francji"
Bibliografia

Marek Robert Górniak
Powojenne czasopisma kościelno-religijne Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Summary. The post-war church and religious magazines of Lower Silesia and the Lubusz Land in the KUL Library
Bibliografia

Grzegorz Misiura
Prasa organistów diecezji lubelskiej
Summary. Magazines of organists of the Diocese of Lublin
BibliografiaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania