książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , historia narodów
Okres historyczny archeologia
Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery

Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery

Gediga B. (red.), Grossman A. (red.), Piotrowski W. (red.) Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-927846-9-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 496
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

67.60 zł


Spis treści:

Inhalts:

BOGUSŁAW GEDIGA

Europa w okresie od VIII w. p.n. Chr. do I w. n.e.

Wprowadzenie w problematykę

Europa zwischen 8 Jhd. v. Chr. Geb. bis 1 Jhd u. Zeit. Einfiihrung in die Problematik

CLEMENS EIBNER

Siedlungen entlang der Bernsteinstrage und ihre kulturelle Vernderung in der Eisenzeit

Osady wzdłuż szlaku bursztynowego i ich kulturowa przemiana w epoce żelaza

JERZY MAIK, ANNA RYBARCZYK

Tekstylia kultury halsztackiej z Domasławia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwa wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej

Textilien der Hallstattkultur aus Domasław in Niederschlesien auf dem Hintergrund der Textilindustrie der friihen Eisenzeit Periode in Mitteleuropa

BEATE MARIA POMBERGER

The Development of Musical Instruments and Sound Objects from the Late Bronze Age to the La Tene Period in the Area between the River Salzach and the Danube BendRozwój instrumentów muzycznych i przedmiotów dźwiękowych od późnej epoki brązu do okresu La Une na obszarze między rzeką Salzach i Zakolem Dunaju

KATHARINA SCHMEIDUCH

Rasseln der Lausitzer Kultur in Deutschland und Polen

Grzechotki kultury łużyckiej w Niemczech i w Polsce

INES BEILKE-VOIGT

Eine Widderfigur im óstlichen Brandenburg und ihre Beziehungen zu Tierfiguren des griechischen Mittelmeerraumes und den iranischen Bronzen der Eisenzeit

Figurka barana ze wschodniej Brandenburgii i jej związek z figurkami zwierząt greckiego obszaru Morza Śródziemnego i z irańskimi brązami epoki żelaza

MARIO GAVRANOVIĆ

Zwischen Glaube und Prestige — mediterrane Importe in der westbalkanischen Friiheisenzeit

Między wiarą i prestiżem — importy śródziemnomorskie w okresie zachodniobałkańskiej wczesnej epoki żelaza

ALEXANDRINE EIBNER

Kulturelle Einflussnahme aus Etrurien auf die benachbarten Kulturrume der europschen Eisenzeit

Wpływy kulturowe z Etrurii na sąsiednie obszary kulturowe europejskiej epoki żelaza

ANNA GROSSMAN, WOJCIECH PIOTROWSKI

Czy rzeczywiście fenomen Biskupina?

Is it really a phenomenon of Biskupin?

LUBOŚ JIRAN

Der Eisenzeitsantritt in Bóhmen. Kontinuitat oder Diskontinuita?

Początek epoki żelaza w Czechach. Kontynuacja ćzy dyskontynuacja?

JACEK WOŹNY

Starożytne monolity antropomorficzne jako symptom przemian kulturowych w epoce osiowej

Altertilmliche anthropomorphe Monolithen als ein Symptom des kulturellen Wandels in der Achsenzeit

MARCIN IGNACZAK, YURYI BOLTRYK, OLEKSANDR ŚELEHAN, JAKUB AFFELSKI

Fortece Ukrainy.

Twórcy grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola i ich wkład w kulturę ówczesnej Europy Fortresses of the Ukraine.

Builders of hillforts from early Iron Age period in the area of Podolia and their contribution to the culture of the then Europe

ALEKSANDER PAROŃ

Scytowie, Scytia, i scytyjskość w starogreckiej tradycji literackiej Scythians,

Scythia and Scythianness in the Ancient Greek Literary Tradition

MIROSŁAWA ANDRZEJOWSKA

Niektóre elementy obrazu kulturowego Mazowsza i Podlasia we wczesnej epoce żelaza w świetle oddziaływań „wschodnich"

Some elements of the cultural landscape of Mazowsze and Podlasie during the early Iron Age in the light of "eastern" impact

KAMILA NOCOŃ

Ceramika attycka okresu klasycznego w kurhanach scytyjskich strefy stepowej Zarys problemu

Attische Keramik der klassischen Periode in skythischen Grabhgeln der Steppenzone. Umriss des Problems

MARIAN KWAPIŃSKI

Kanopy pomorskie — interpretacje klasyczne

Pommerellische Kanopen — klassische Interpretationen

JUTTA KNEISEL

Twarze Europy — naczynia antropomorficzne późnej epoki brązu i wczesnef epoki żelaza

Faces through Europe — Anthropomophic Vessels of the Late Bronze and Early Iron Age

BARBARA TEBMAIN

Beziehungen des japodischen Raumes inTIrend der ffiteren und jiingeren Eisenzeit zu seinen Nachbarn

Kontakty obszaru japodzkiego z sąsiednimi regionami w starszej i młodszej epoce żelaza

OLIVIER BOCHSENSCHOTZ

Das keltische Kalejdoskop Celtycki kalejdoskop

TOMASZ GRALAK

Czy Celtowie mieli dusze?

Hatten die Kelten Seelen?

HENRYK MAMZER

Refleksje pokonferencyjne Reflexionen nach der Tagung

Lista autorów

Verzeichnis der Autoren
Spis publikacji Liste der VerffientlichungenOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania