książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej

Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej

Gediga B. (red.), Grossman A. (red.), Piotrowski W. (red.) Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-945256-4-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 584
Wymiary: 170 x 245

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

144.70 zł


"W gościnnym i posiadającym bardzo dogodne warunki do przeprowadzania spotkań naukowych Biskupinie, począwszy od roku 1998, odbywają się cyklicznie co dwa lata międzynarodowe sympozja, których pomysłodawcami są Profesorowie – Bogusław Gediga z Wrocławia i Jan Bouzek z Pragi. Owe międzynarodowe archeologiczne spotkania naukowe, nastawione jednak na dyskusje interdyscyplinarne, organizowane są niezmiennie przez komisję Archeologiczną oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie przy współpracy Instytutu Archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wspomnieć należy, iż każdorazowo wyniki ożywionych biskupińskich debat naukowych znajdują swój finał w formie wieloautorskiej publikacji. Owe monografie zbiorowe, redagowane z reguły przez Bogusława Gedigę i Wojciecha Piotrowskiego oraz odpowiednio innych współpracowników, w tym często Annę Grossman, zapoczątkowały serię wydawnicza Biskupińskich Prac Archeologicznych, ukazującą się jednocześnie jako Prace komisji Archeologicznej PAN, oddział we Wrocławiu. Zarówno sympozja, jak i będące ich pokłosiem publikacje, dotyczą szeroko zakrojonej problematyki z kręgu archeologii pradziejowej i średniowiecznej, a ostatnio również klasycznej. W ramach podejmowanych tematów można jednak wyodrębnić nurty wiodące, wokół których koncentrują się dyskusje. Należą do nich zagadnienia związane z tzw. kulturą symboliczną i sztuką epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w europie środkowej oraz z budownictwem i architekturą tych czasów czy z problemem roli centrów cywilizacyjnych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy środkowej. Podejmowane były także zagadnienia dotyczące rytmu przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu oraz miejsc pamięci czy sytuacji kulturowej w europie w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery, jak również kwestie relacji między badaniami archeologicznymi a kulturą i ideologią czasów, w których te badania prowadzono".Recenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania