książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Studia i rozprawy z dziejów XVI - XX wieku

Nakład wyczerpany!

Studia i rozprawy z dziejów XVI - XX wieku

Historia militaria polityka Zgórniak M. Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7188-024-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 460
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

39.00 zł


Niniejszy tom prac historycznych Profesora Mariana Zgórniaka obejmuje studia i rozprawy, które z jednej strony prezentują w miarę szeroko warsztat oraz horyzonty badawcze autora, z drugiej zaś podkreślają jego zainteresowania regionalistyczne.
Zawartość tomu:
- Wojskowość w dziejach Rzeczpospolitej i innych państw środkowo - europejskich w XV i XVII wieku
- Finansowe problemy wojskowości polskiej w epoce saskiej
- Problem reprezentacji społeczeństwa w ustawodawstwie i konstytucjach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
- Kraków a operacje wojenne Księstwa Warszawskiego
- Struktura społeczna polskich sił zbrojnych w powstaniu 1830/1831 roku
- Problem świadomości narodowej ludności na terenach Polski i tzw. Ziem Zabranych w czasie powstania styczniowego 1863/1864 roku
- Udział krakowskiej młodzieży akademickiej w powstaniu styczniowym
- Emigracja polska po 1864 roku wobec problemów bałkańskich
- Emigracja polska wobec wydarzeń 1870 i 1871 roku
- Prasa Krakowa wobec konfliktu religijnego we Francji lat 1904 - 1905 i rozdziału Kościoła od państwa
- Galicja w planowaniu wojennym Austrii i Austro - Węgier
- Strategiczna rola Krakowa przed wybuchem i w czasie I wojny światowej
- Polacy w armii austro - węgierskiej w czasie I wojny światowej
- Armia Polska we Francji 1917 - 1919
- Wojsko Polskie w pierwszych latach II Rzeczpospolitej (1918 - 1921)
- Sytuacja międzynarodowa Polski na początku lat trzydziestych XX wieku
- Z problematyki polityczno - wojskowej Polski i Czechosłowacji w latach 1921 - 1938
- Wojna domowa w Hiszpanii w oświetleniu polskiego rządowego piśmiennictwa politycznego i wojskowego z lat 1936 - 1939
- "Lebensraum" w doktrynie politycznej i wojennej III Rzeszy
- Litwa w ocenach wywiadu i w planach operacyjnych III Rzeszy (1935 - 1939)
-"IN-3" - sprawa Jerzego Sosnowskiego
- Możliwości wojenne Niemiec i Polski w 1939 roku
- Nieudana misja Władysława Gizberta - Studnickiego w Berlinie w początku 1940 roku
- Koncepcje federacyjne rządu Rzeczpospolitej w Londynie w czasie II wojny światowej
- Próby dywersyjnej działalności niemieckiej w stosunku do rządu polskiego w okresie przygotowań do ataku na ZSRR (1940 - 1941)
- Sytuacja polityczno - strategiczna Rumunii i państw bałkańskich w ocenach najwyższych władz wojskowych Francji (1939 - 1940)
- Polski ruch oporu we Francji w okresie okupacji hitlerowskiej (1940 - 1944)
- Wokół genezy"Fall Barbarossa" i problemu wojny prewencyjnej w 1941 roku
- Siły zbrojne i doktryny wojenne w obu wojnach światowych (1914 - 1918, 1939 - 1945)
- Rola Francji generała de Gaulle'a w polityce zagranicznej Polski
- Wojna zimowa sowiecko - fińska (1939 - 1940)
Publikacje zamyka obszerny biogram Profesora Mariana Zgórniaka.Recenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania