książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny historia najnowsza
System informacji archiwalnej w Polsce

Nakład wyczerpany!

System informacji archiwalnej w Polsce

Historia, infrastruktura, standardy i metody Adamus-Kowalska J. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-226-2004-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 188
Wymiary: 150 x 205

Dostępność: Niedostępna

18.00 zł


Publikacja obejmuje swym zakresem zagadnienia wchodzące w obręb nauki o informacji oraz archiwistyki. Problematyka została przedstawiona w pięciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym przybliżono historię informacji archiwalnej. Zarysowano rozwój archiwów od czasów najdawniejszych aż po funkcjonowanie archiwów w PRL i budowę Podsystemu Informacji Archiwalnej jako elementu Krajowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej (SINTO). W kolejnym rozdziale szczegółowo przedstawiono strukturę organizacyjno-funkcjonalną systemu informacji archiwalnej. Dalej opisano działania użytkowników we wskazanym systemie oraz rolę archiwistów w komunikacji naukowej. Rozdział czwarty obejmuje standardy i metody opracowywania dokumentacji archiwalnej. W piątym zobrazowano system informacji archiwalnej, mając na uwadze nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym.
Książka kierowana jest do czytelników chcących zgłębić tajniki warsztatu pracy archiwisty. Studiowanie zagadnień informacji archiwalnej wymaga zapoznania się z każdym z pięciu rozdziałów pracy. Ich lektura dostarczy wiedzy na etapie nauczania archiwistyki i może być pomocna w podejmowaniu zadań praktycznych we współczesnych archiwach, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie profesjonalnych narzędzi informacyjnych dla użytkowników archiwów. Podczas analizy systemu informacji archiwalnej w Polsce pojawia się wiele analogii do innych systemów informacyjnych, dzięki temu książka może stanowić uzupełnienie wiedzy w takich dziedzinach, jak informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz archiwistyka.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania